Welkom!

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 13 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

Onze stichting (in oprichting) heeft 12 christelijke basisscholen en één ontmoetingsschool in Sumar. Deze school is ontstaan na een fusie van het openbaar en christelijk onderwijs in die plaats. Op al onze scholen bieden wij kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd, ongeacht hun geloof of levensovertuiging. Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Hierbij willen wij bereiken dat zij zich in een steeds veranderende wereld willen blijven ontwikkelen. Wij begeleiden leerlingen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen.

Op deze website vindt u meer informatie over onze organisatie.