Jaarrooster

November 2017

Dag Activiteit(en)

29

ICT-overleg
14.45-17.00 uur

BHV herhalingstraining
De Winde en It Bynt
13.15-18.00 uur

30

Bovenschools Zorgteam
12.00-14.30 uur
Stafbureau Eastermar

December 2017

Dag Activiteit(en)

6

BHV herhalingstraining
De WrÔldpoarte en De Finne
14.30-18.30 uur

Scholing IKC-ontwikkeling
14.30-17.30 uur

7

GMR vooroverleg begroting
19.45 uur

12

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

13

Kerstmarkt
15.30-17.30 uur
De Pleats in Burgum

14

GMR vergadering
19.45 uur

25

-----KERSTVAKANTIE-----

26

-----KERSTVAKANTIE-----

27

-----KERSTVAKANTIE-----

28

-----KERSTVAKANTIE-----

29

-----KERSTVAKANTIE-----

30

-----KERSTVAKANTIE-----

31

-----KERSTVAKANTIE-----

Januari 2018

Dag Activiteit(en)

1

-----KERSTVAKANTIE-----

2

-----KERSTVAKANTIE-----

3

-----KERSTVAKANTIE-----

4

-----KERSTVAKANTIE-----

5

-----KERSTVAKANTIE-----

9

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

10

BHV herhalingstraining
De Reinb˘ge en de ImmanuŰl
14.30-18.30 uur

Training Resultaatgericht Coachen
14.30-21.00

15

Raad van Toezicht vergadering
19.45 uur
Stafbureau Eastermar

16

IB-overleg
15.00-17.00 uur

25

Bovenschools Zorgteam
12.00-14.30 uur

Februari 2018

Dag Activiteit(en)

7

ICT-overleg
14.45-17.00 uur

13

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

Bijeenkomst strategisch perspectief
Voor belangstellende personeelsleden
19.45-22.00 uur

14

Training Resultaatgericht Coachen
14.30-21.00 uur

21

Scholing IKC-ontwikkeling
14.30-17.30 uur

22

Bovenschools Zorgteam
12.00-14.30 uur
Stafbureau Eastermar

26

-----VOORJAARSVAKANTIE-----

27

-----VOORJAARSVAKANTIE-----

28

-----VOORJAARSVAKANTIE-----

Maart 2018

Dag Activiteit(en)

1

-----VOORJAARSVAKANTIE-----

2

-----VOORJAARSVAKANTIE-----

7

Scholing IKC-ontwikkeling
14.30-17.30 uur

8

Bijeenkomst met waarnemend directeuren
15.00-20.00 uur

12

Open dagen PCBO Tytsjerksteradiel

13

Open dagen PCBO Tytsjerksteradiel

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

14

Open dagen PCBO Tytsjerksteradiel

Training Resultaatgericht Coachen
14.30-21.00 uur

15

Open dagen PCBO Tytsjerksteradiel

16

Open dagen PCBO Tytsjerksteradiel

19

OnderwijscafÚ
Diverse workshops

Raad van Toezicht vergadering
19.45 uur
Stafbureau Eastermar

19 maart t/m 23 maart
-----WEEK VAN DE HOOP-----

20

OnderwijscafÚ

IB-overleg
15.00-17.00 uur

19 maart t/m 23 maart
-----WEEK VAN DE HOOP-----

21

OnderwijscafÚ
Diverse workshops

19 maart t/m 23 maart
-----WEEK VAN DE HOOP-----

22

OnderwijscafÚ
Diverse workshops

19 maart t/m 23 maart
-----WEEK VAN DE HOOP-----

23

OnderwijscafÚ
Diverse workshops

19 maart t/m 23 maart
-----WEEK VAN DE HOOP-----

26

Bijeenkomst brede schoolco÷rdinatoren
14.45-17.00 uur

29

Bijeenkomst voor directeuren
Next Level
9.00-11.30 uur

Bovenschools Zorgteam
12.00-14.30 uur
Stafbureau Eastermar

30

-----GOEDE VRIJDAG-----

April 2018

Dag Activiteit(en)

2

-----PAASMAANDAG-----

4

Ledenraadsvergadering
19.45 uur

ICT-overleg
14.45-17.00 uur

10

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

11

Certificering cursus Resultaatgericht Coachen

12

Bijeenkomst met onderwijsassistenten
15.00-17.00 uur

17

GMR vergadering
19.45 uur

18

Scholing IKC-ontwikkeling
14.30-17.30 uur

26

Bovenschools Zorgteam
12.00-14.30 uur
Stafbureau Eastermar

27

-----KONINGSDAG-----

28

-----MEIVAKANTIE-----

29

-----MEIVAKANTIE-----

30

-----MEIVAKANTIE-----

Mei 2018

Dag Activiteit(en)

1

-----MEIVAKANTIE-----

2

-----MEIVAKANTIE-----

3

-----MEIVAKANTIE-----

4

-----MEIVAKANTIE-----

5

-----BEVRIJDINGSDAG-----

10

-----HEMELVAARTSDAG-----

14

Raad van Toezicht
19.45 uur
Stafbureau Eastermar

15

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

21

-----PINKSTERMAANDAG-----

23

Next Level
Bijeenkomst voor alle betrokkenen
Boksum
15.00-17.00 uur

29

IB-overleg
15.00-17.00 uur

Juni 2018

Dag Activiteit(en)

7

Bovenschools Zorgteam
12.00-14.30 uur
Stafbureau Eastermar

Ledenraadsvergadering
19.45 uur

Ledenraadsvergadering
19.45 uur

11

ICT-overleg
14.45-17.00 uur

12

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

14

GMR
Vooroverleg jaarrekening
19.45 uur

20

Scholing IKC-ontwikkeling
14.30-17.30 uur

21

GMR-vergadering
19.45 uur

Juli 2018

Dag Activiteit(en)

5

Bovenschools Zorgteam
12.00-14.30 uur
Stafbureau Eastermar

10

Directieberaad
8.30-11.30 uur
Stafbureau Eastermar

23

-----ZOMERVAKANTIE-----

Augustus 2018

Dag Activiteit(en)

3

1e schooldag