Informatie voor personeelsleden

Hoe zit dat ook al weer met..... Wat moet ik doen als......
Als medewerker van onze vereniging zijn er tal van onderwerpen denkbaar waarvan je graag wilt weten hoe je moet handelen. Bijvoorbeeld bij ziekte, scholing, jubilea-uitkeringen etc. Open hier het document waarin alle regelingen genoemd staan. Zo weet je precies welke actie je moet ondernemen!

Voor meer personeelsinformatie: www.onderwijsbureau-meppel.nl

WORKSHOPS 2017/2018

Via de mail hebben jullie een overzicht van de workshops ontvangen die in het schooljaar 2017/2018 gegeven gaan worden. De opgavetermijn is inmiddels verstreken.

Nu en later met plezier aan het werk

Wij vinden het belangrijk dat personeelsleden nu, maar ook in de toekomst, hun werk op een kwalitatief goede wijze én met plezier kunnen doen. Daarom doen we samen met ‘De Noorderlingen’ een traject in het kader van duurzame inzetbaarheid. Bijna 60 leerkrachten zijn geïnterviewd, stagemogelijkheden werden aangereikt en ook werd gepeild, of er belangstelling is voor een seniorengroep. Het geheel is samengevat in een rapport en de daarin gegeven adviezen worden verder uitgewerkt.

Voor dit project hebben we subsidie ontvangen van het Agentschap SZW.

 

Informatie voor sollicitanten

Wij bieden nieuwe medewerkers een plezierige, goed gefaciliteerde werkomgeving aan.
Daarbij zijn er voldoende mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen.

Vacatures

Invalkrachten

Wij zijn op zoek naar groepsleerkrachten voor vervangingswerkzaamheden.

Wij vragen leerkrachten, die:

  • de christelijke identiteit van de Vereniging onderschrijven;
  • bevoegd zijn;
  • een duidelijke visie hebben op onderwijs en open staan voor nieuwe ontwikkelingen;
  • oog hebben voor goede verhoudingen in de relatie met leerlingen, leerkrachten, en ouders;
  • de Friese taal minimaal passief beheersen.

Er doen zich regelmatig verlofsituaties voor. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke dagen u beschikbaar bent en voor welke groepen.

Heeft u uw diploma, bent u per direct beschikbaar en wilt u invallen binnen onze Vereniging? Download dan het invalformulier.