Welkom!

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

Onze organistie bestaat uit 10 christelijke basisscholen en twee ontmoetingsschool. Al onze scholen bieden kwalitatief goed onderwijs aan, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Hierbij willen wij bereiken dat zij zich in een steeds veranderende wereld blijven ontwikkelen. Wij begeleiden leerlingen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen.

Met ingang van augustus 2017 is PCBO Tytsjerksteradiel gesplitst in een stichting en een vereniging. Dit houdt in dat de 12 basisscholen nu onder de stichting vallen. De vereniging dient ter ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel en financiert activiteiten die niet uit de toegekende onderwijsgelden betaald kunnen worden. Klik hier voor meer informatie over de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.