Informatie

Bestuursverslag 2017

In het bestuursverslag kijken we terug op onze activiteiten en behaalde resultaten in 2017.

We kijken wederom terug op een succesvol jaar, zowel op financieel als op onderwijsinhoudelijk gebied. Daarnaast vonden er diverse fusiegesprekken plaats tussen scholen in verschillende dorpen en is onze organisatie een samenwerkingonderzoek gestart naar fusiemogelijkheden met collega Noventa onderwijs in Buitenpost. De ontwikkelingen die in 2017 zijn ingezet, zullen in 2018 zeker een vervolg zullen krijgen. Het zal een druk jaar worden, maar dankzij de geweldige inzet van onze medewerkers kijken wij daar met vertrouwen naar uit!

Klik hier voor het bestuursverslag 2017.