Informatie

De directeuren

Onze stichting heeft acht christelijke scholen en vier ontmoetingscholen. Deze twaalf scholen staan onder leiding van tien directeuren:

 

De Arke, Burgum - Greet Bakker

De Reinbôge, Burgum - Johannes Douma 

Alpha, Ryptsjerk - Grietje Keizer

Paadwizer, Oentsjerk - Willy Jarir

Ichthusschool, Gytsjerk - Willy Jarir

It Bynt, Sumar - Baukje Bijma

De Klimstien, Noardburgum - Baukje Bijma 

de Twirre, Eastermar - Gosse Bies 

De Greide, Jistrum  - Dineke van der Zee

De Wrâldpoarte, Garyp - Anna Doornbos

BMS De Triangel, Suwald - Marianne Sollie

De Winde, Hurdegaryp - Jan HIldo Feenstra