Informatie

Het stafbureau

Het Stafbureau faciliteert de scholen en houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseren de stafmedewerkers het College van Bestuur en de schooldirecteuren.

Op het stafbureau in Eastermar zijn werkzaam:
Bestuurder: Javenda Oppewal
Beleidsmedewerker Onderwijs: Adelien Buruma
Stafmedewerker Communicatie: Lisette van Heusden
Beleidsmedewerker Huisvesting: Henk Vriesema
Medewerker P&O: Trijnie Pompstra
Medewerker Financiële administratie: Sjoerdtje Veltman
Directiesecretaresse: Helena Frijling
Bovenschools ICT-er: Tineke Woudwijk 

Het stafbureau is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur.