Informatie

Klachtenregeling

Natuurlijk willen wij graag dat u tevreden bent over de gang van zaken op school en binnen onze vereniging. Toch kan zich een situatie voordoen waarin u niet tevreden over bent over hoe de school of de vereniging heeft gehandeld. Voor die gevallen hebben wij een klachtenregeling opgesteld. Klik hier om deze te openen.