Informatie

Privacy

In het kader van de privacy-wetgeving heeft PCBO Tytsjerksteradiel Henk Visser aangesteld als functionaris Gegevens bescherming. Hij is belast is met de organisatie van en het toezicht op de privacy richtlijnen en de wettelijke regelgeving binnen onze organisatie. Met uw klachten, vragen of opmerkingen inzake privacy binnen onze organisatie kunt u contact opnemen met Henk Visser via telefoonnummer: 0511-542540 (Noventa Onderwijs).