Informatie

Rekenportfolio

PCBO Tytsjerksteradiel en CSG Liudger Burgum hebben gezamenlijk gewerkt aan een doorlopende leerlijn rekenen.  Het resultaat is een Rekenportfolio met een handleiding voor docenten. Het doel is dat hiermee de overgang van het PO naar het VO op het gebied van rekenen gemakkelijker wordt. In het Rekenportfolio staat voor elke som de rekenstragie beschreven. 

U kunt beide documenten hier downloaden: