Nieuws - Film Daltononderwijs Ichthusschool

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een film waarin het Daltonwonderwijs op de Ichthuscschool centraal staat. 

Belangrijke principes van het Daltononderwijs zijn: vrijheid in gebondenheid, samenwerking en zelfstandigheid. Er wordt ingespeeld op de verschillende soorten leerstijlen van leerlingen. Begeleiding van de leerkracht is hierbij cruciaal. De Ichthusschool in Gytsjerk uis een Daltonschool en ervaart dat kinderen zich door deze aanpak beter kunnen ontwikkelen. Hoe het Daltonprincipe in de praktijk vorm krijgt, is te zien in de film die hierover is gemaakt.

Geplaatst op: 01 November 2018

terug