Nieuws - Op naar een rookvrije generatie!

Kinderen en roken horen niet bij elkaar. Plekken waar kinderen komen, zouden rookvrij moeten zijn, volgens de leden van het Strategisch Platform Jeugd. Op maandag 16 september ondertekenden de partners, waaronder PCBO Tytsjerksteradiel, de intentieverklaring “Rookvrije Generatie” om de gemeente Tytsjerksteradiel rookvrij te maken. De intentie om samen te werken aan een rookvrije omgeving voor kinderen volgt het landelijk ontmoedigingsbeleid ten aanzien van tabaksgebruik. Bestuurder Javenda Oppewal ondertekende de verklaring namens de PCBO Tytsjerksteradiel.

Javenda Oppewal: “Roken, maar ook meeroken is van grote invloed op het leervermogen van kinderen.” Als organisatie voor basisonderwijs staan wij daarom voor een rookvrije leeromgeving voor kinderen en wij hebben dan ook de intentieverklaring ondertekend.”

Rookvrije zones
Veel scholen hebben al een rookvrij schoolplein, maar de intentieverklaring gaat een stap verder dan de grenzen van het eigen plein. De strategische partners gaan afzonderlijk en samen uitvinden hoe concreet vorm gegeven wordt aan het rookvrij maken van hun omgeving. De intentieverklaring is de eerste stap op weg naar een rookvrije generatie.

Rookvrije generatie
De ‘Rookvrije Generatie’ wil rookvrij opgroeien voor kinderen vanzelfsprekend maken. De Rookvrije Generatie is onderdeel van de Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en sterven enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken. Reden temeer om samen de schouders hier onder te zetten. 

Strategisch Platform Jeugd
Het Strategisch Platform Jeugd is een bestuurlijk overleg waar de gemeente, kinderopvangorganisaties, Kearn, GGD Fryslân en basis- en middelbare scholen bij elkaar komen om beleid en thema’s rondom de ontwikkeling van jeugd te bespreken en af te stemmen. Samen geven ze vorm aan de Lokale Educatieve Jeugd Agenda (de LEJA).

 

 

Geplaatst op: 18 September 2019

terug