Nieuws - Gezocht: bestuurslid vereniging PCBO Tytsjerksteradiel

Onze stichting biedt onderwijs aan op 12 basisscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Naast de stichting is de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel actief die als doel heeft om het christelijk onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel te bevorderen. De vereniging wordt op elke school vertegenwoordigd door 2 leden die de afdelingsraad op die school vormen. Tezamen vormen deze leden de Ledenraad.

Binnen het bestuur van deze ledenraad, bestaande uit maximaal drie leden, is een vacature ontstaan. Om hiervoor in aanmerking te komen is het niet noodzakelijk om lid van de vereniging of van de afdelingsraad te zijn.De Ledenraad  komt minimaal 3x per jaar bij elkaar. Het bestuur vergadert nog extra, minimaal voorafgaand aan de ledenraadsvergadering. De functie van (algemeen)bestuurslid is onbezoldigd. Meer informatie kunt opvragen bij de voorzitter van het bestuur: Javenda Oppewal (tevens bestuurder van de stichting), 0629603654.

Geplaatst op: 10 December 2019

terug