Nieuws - Scholen gaan sluiten

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat de scholen in heel Nederland gaan sluiten in verband met het heersende coronavirus. Dit betekent dat onze scholen met ingang van maandag 16 maart 2020 alleen opvang bieden aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening en onderwijs) en die zelf niet in opvang kunnen voorzien.

Klik hier voor een compleet overzicht van de vitale beroepen.

De maatregel geldt eerst tot 6 april 2020. 

De motivatie voor de landelijke sluiting is dat scholen er niet goed in slagen om open te blijven door ziekte van personeel. Het is zeer belangrijk de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Door niet te sluiten is er sprake van een veiligheidsrisico en de zorgen van ouders en personeel daarover nemen toe.

Klik hier voor de brief die wij aan ouders hebben gestuurd.

 

Geplaatst op: 15 Maart 2020

terug