Nieuws - Scholen starten op 11 mei!

Komende maandag, 11 mei, gaan alle scholen van PCBO Tytsjerksteradiel weer open! We hebben besloten het protocol van de PO-Raad te volgen. We hopen dat we, door zorgvuldig met alles om te gaan en het protocol te volgen, zo in gezamenlijkheid de coronaverspreiding zo goed mogelijk tegengaan. Ouders afzonderlijk over de specifieke richtlijnen die voor de betreffende school gelden. 

Natuurlijk is het ieders wens om zo snel mogelijk weer het gewone leven te leiden, waarbij de kinderen dagelijks naar school gaan. Helaas laat dat nog even op zich wachten. We merken dat kinderen elkaar en hun juf of meester missen. Andersom is dat ook het geval!

Op 11 of 12 mei gaan we elkaar weer ontmoeten. Wij kijken daarnaar uit! 

 

 

 

Geplaatst op: 27 April 2020

terug