Nieuws - Coronaprotocol

n het kader van de coronacrisis hebben wij een derde versie van het protocol corona opgesteld. De basis is opgesteld door de onder andere de PO-Raad, verschillende vakbonden en belangenorganisaties en de ministeries van OCW en SZW. Het protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. 

Scholen hebben de mogelijkheid om schoolspecifieke regels aan dit protocol toe te voegen. Deze kunt u opvragen bij de directeur van elke school. 

Klik hier voor het algemeen geldende protocol. 

Geplaatst op: 14 September 2020

terug