Vereniging

Met ingang van augustus 2017 is PCBO Tytsjerksteradiel gesplitst in een stichting en een vereniging. Dit houdt in dat de 12 basisscholen nu onder de stichting vallen. De vereniging dient ter ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel en financiert activiteiten die niet uit de toegekende onderwijsgelden betaald kunnen worden. 

Meer informatie op de website van de vereniging