Vacatures

Iedere dag gaan onze deuren open voor ruim 1700 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 8 christelijke scholen en 4 ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Ruim 150 leerkrachten verzorgen de dagelijkse lessen. Zij gebruiken en ontwikkelen vernieuwende onderwijsprogramma’s die passen bij de steeds veranderende maatschappij. Onze leerkrachten dragen kennis over en helpen de leerlingen bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden zoals samen samenwerken, mediawijsheid, creativiteit, kritisch denken en oplossingsvaardigheden. Wij werken vanuit de kernwaarden: inspiratie, geborgenheid en verantwoordelijkheid (zie de knop: 'wie zijn wij?'). 

Wij bieden nieuwe medewerkers een plezierige, goed gefaciliteerde werkomgeving aan.
Daarbij zijn er voldoende mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is één van deze vacatures misschien iets voor jou!

Wij zijn op zoek naar:

een beleidsadviseur P&O
Voor het stafbureau van PCBO Tytsjerksteradiel zoeken wij met ingang van 1 augustus 2020 een enthousiaste en gedreven beleidsadviseur P&O (0,5 wtf) die na analyse van interne en externe ontwikkelingen, behoeften en/of vraagstukken beleidsvoorstellen doet. 

Zie jij jezelf als een flexibele en verbindende medewerker en heb je theoretische en praktische kennis op het vakgebied, met name over het primair onderwijs? Reageer dan op deze vacature! 

Klik hier voor de volledige vacature.

een directeur voor CBS Dûbel-Ien in Suwâld
Ben jij een directeur met lef die helder is in het stellen van doelen voor zichzelf, maar ook voor anderen? Als een coachende rol bij je past en jij graag op zoek gaat naar de kracht van elk teamlid, solliciteer dan op de functie van directeur bij CBS Dûbel-Ien (05, WTF)! 

CBS Dûbel-Ien is een dorpsschool in Suwâld met 75 leerlingen. Na de zomervakantie van 2020 vormt de school samen met de peuteropvang en buitenschoolse opvang een IKC. Onze aandacht ligt het komend jaar op groepsdoorbrekend werken én anders organiseren. Lees hier de volledige vacature. 

Invalkrachten
Wij zijn op zoek naar invalkrachten voor onze 12 basisscholen. 

Wij maken graag kennis met je als je:

- de christelijke identiteit van de stichting onderschrijft;
- bevoegd bent;
- open staat voor nieuwe ontwikkelingen;
- oog hebt voor goede verhoudingen in de relatie met leerlingen, leerkrachten, en ouders;
  de Friese taal minimaal passief beheerst.

Herken je jezelf hierin en ben je per direct beschikbaar? Download dan hier het invalformulier en solliciteer meteen! Omdat er zich regelmatig verlofsituaties voordoen vragen wij je om in de sollicitatie aan te geven welke dagen je beschikbaar bent en voor welke groepen.

Informatie voor personeelsleden

Hoe zit dat ook al weer met..... Wat moet ik doen als......
Als medewerker van onze vereniging zijn er tal van onderwerpen denkbaar waarvan je graag wilt weten hoe je moet handelen. Bijvoorbeeld bij ziekte, scholing, jubilea-uitkeringen etc. Open hier het document waarin alle regelingen genoemd staan. Zo weet je precies welke actie je moet ondernemen!

Voor meer personeelsinformatie: www.onderwijsbureau-meppel.nl

Nu en later met plezier aan het werk

Wij vinden het belangrijk dat personeelsleden nu, maar ook in de toekomst, hun werk op een kwalitatief goede wijze én met plezier kunnen doen. Daarom doen we samen met ‘De Noorderlingen’ een traject in het kader van duurzame inzetbaarheid. Bijna 60 leerkrachten zijn geïnterviewd, stagemogelijkheden werden aangereikt en ook werd gepeild, of er belangstelling is voor een seniorengroep. Het geheel is samengevat in een rapport en de daarin gegeven adviezen worden verder uitgewerkt.

Voor dit project hebben we subsidie ontvangen van het Agentschap SZW.