Wie zijn wij?

Iedere dag gaan onze deuren open voor zo'n 1700 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 8 christelijke scholen en 4 ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Ruim 150 leerkrachten verzorgen de dagelijkse lessen. Zij gebruiken en ontwikkelen vernieuwende onderwijsprogramma’s die passen bij de steeds veranderende maatschappij. Onze leerkrachten dragen kennis over en helpen de leerlingen bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden zoals samen samenwerken, mediawijsheid, creativiteit, kritisch denken en oplossingsvaardigheden.

Wij werken vanuit de kernwaarden:

Inspiratie
Wij worden in het geven van onderwijs geïnspireerd door het verhaal van God en mensen. Vanuit de positief christelijke levensvisie dragen wij zorg voor een inspirerend werk- en leefklimaat waarin ruimte is voor talentontwikkeling. Kenmerkend voor onze scholen zijn naast de bezinningsmomenten, respect voor elkaar, vergevingsgezindheid en verbondenheid.

Geborgenheid
Veiligheid is voor ons meer dan een hek om een schoolplein en antipestbeleid. In onze christelijke visie begint veiligheid bij het besef dat ieder mens door God onvoorwaardelijk wordt aanvaard. Vanuit dat besef willen wij op onze scholen leven en met elkaar omgaan. Dat betekent ook: jezelf mogen zijn en weten dat je niet samenvalt met wat je presteert.

Verantwoordelijkheid
We voelen en nemen onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Vanuit vertrouwen in elkaars kracht, mogelijkheden en kwaliteiten draagt iedereen: leerlingen, ouders, medewerkers en vrijwilligers bij aan onze persoonlijke en gemeenschappelijke doelen en ambities. Deel uit maken van onze vereniging is niet vrijblijvend. Wij verbinden ons aan doelen en afspraken en daarover leggen wij verantwoording af. We verbinden ons aan elkaar en met de samenleving om ons heen en stellen ons open op. Samen verruimen we mogelijkheden en verleggen we onze grenzen.

PCBO Tytsjerksteradiel is klaar voor de toekomst met:

  • Eduactief partnerschap
  • Talentontwikkeling
  • Zelfregulering
  • Ononderbroken ontwikkelingslijnen
  • Professionele leergemeenschappen
    Zie voor meer informatie het Strategisch Perspectief dat u kunt vinden onder de knop Informatie.